Filmová klapka

FILMOVÁ KLAPKA je zařízení, jehož původním účelem je identifikace jednotlivých filmových záběrů a spojení obrazu a zvuku. Nejznámější podoba klapky je dřevěná deska určená k popisu záběru křídou s klapkou nahoře, obvykle v černobílém provedení.
Zdroj: Wikipedie

OD KLASICKÉ FILMOVÉ KLAPKY K VÝTVARNÉMU DÍLU

Jakou cestu – pouť vlastně každoročně klapky absolvují? Nabízíme vám krátký exkurz.
Od truhlářského mistra do sídla Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN, odtud k  výtvarníkům. Poté zpět do  Zlína, ačkoliv nestalo se jednou, že umělec přinesl svou klapku přímo na výstavu, aby ta byla instalována bezprostředně při vernisáži. S výstavní sezonou putují klapky z města do města, pochopitelně vždy láskyplně kvalitně zabaleny. Poslední výstava se tradičně koná v Kongresovém centru Zlín. Zde, v centru festivalového dění, jsou klapky vystaveny ve foyeru, na dohled Velkému sálu, v němž probíhá aukce. Jakmile začne, ocitnou se v hlavní roli dražitelé. To oni mají v rukou závěrečný účet celoroční snahy pomoci studentům filmu.
Za dvacet jedna ročníků existence Salonu filmových klapek vydali dražitelé na nákup těchto originálních předmětů přibližně 30 milionů korun. 

Z natáčení fi lmu Baron Prášil, (režie K. Zeman), 1961