Dražitelé o projektu

ROMAN KALINA - sběratel, majitel Galerie Dílo v Brně, v níž je kolekce Salonu filmových klapek vystavována
Co Vás vedlo k tomu se do tohoto projektu před řadou let zapojit?
Obecně se mi nejvíce líbí společné výstavy několika autorů, ať již na  volné, zadané či formátově omezené téma. Jsou konfrontační, zábavné, pestré! V rámci různých projektů a výstav se již malovalo na ledacos, ale nápad nechat pomalovat již tak zajímavý objekt, jako je filmová klapka, považuji za jeden z nejlepších! Čímž pádem nabídka na vystavení filmových klapek v mé galerii byla automaticky přijata.
Dá se nějak charakterizovat Váš vztah k tomuto projektu?
Sympatický projekt s dobrou myšlenkou a užitečným výsledkem!
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Z  mého pohledu, to jest z  pohledu vystavovatele, se  jedná vždy o divácky velmi úspěšnou a vyhledávanou výstavu, takže podstata výstavy, tedy že se na ni lidé přijdou podívat, je stoprocentně naplněna! A o tom to je.
Investujete do pořízení klapek?
Klapky si rád kupuji, ale investicí bych to úplně nenazýval!
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům?
Byť jsem obchodník, tak jsem zatím žádnou svoji klapku neprodal. Nedávno mi ale jeden bývalý sběratel klapek svoji sbírku nabídl k dalšímu prodeji, tak uvidíme, jak ten prodej dopadne. Klapky nabídneme pochopitelně dalším sběratelům, které znám.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Není, ale vždy to tak dopadne!
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Mám vždy nějaké tipy před aukcí. Většinou se  každý rok jedná o okruh asi sedmi jmen.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Rozhodně ano, zejména v prvních pěti šesti ročnících.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Neuvažoval, ale i v tomto případě jako správný obchodník musím říci: Nikdy neříkej nikdy.


 

IVO VALENTA - senátor, podnikatel / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Aukce filmových klapek jsou dle mého názoru výborný marketingový nápad. Ve své podstatě jde totiž o velmi příjemnou a nenásilnou formu zapojení veřejnosti a donátorů do podpory studentů filmové školy. Vzhledem k tomu, že sám oblast školství i umění dlouhodobě podporuji, tato akce si mne získala. Samozřejmě, že  se  mi líbí i  samotné filmové klapky, respektive jejich umělecké zpracování, a v neposlední řadě jistá dávka adrenalinu a napětí při jejich dražbě.
Investujete do pořízení klapek?
Filmové klapky nepovažuji za investici, spíše za příjemnou sběratelskou příležitost a jak jsem již uvedl, současně také podporu mladých talentovaných studentů – budoucích filmařů.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům nebo případně darem svým blízkým?
Klapek se nevzdáváme, všechny si držíme a každá z nich má své místo.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Ano, aukce se účastníme každoročně, naše sbírka se tedy stále rozrůstá.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Při rozhodování se  většinou zaměřujeme na  konkrétní oblíbené autory a jejich klapky dražíme.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Obecně ano, ale ne proaktivně. Důležité pro mne je vědět, že tato aukce pomáhá dobré věci, proto si také získala mé sympatie.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Ano, konkrétně se jedná například o některé klapky pana Zdeňka Milera. V této souvislosti každoročně navrhuji organizátorům, aby uspořádali např. internetovou burzu filmových klapek s tím, že by si mohli stávající držitelé jednotlivé klapky navzájem směňovat. Některý z nich má například zálibu v konkrétním autorovi, jiný by rád získal některou konkrétní klapku a během dražby se mu to nepodařilo. Organizátoři by z této akce navíc mohli mít provizi, která by opět směřovala na podporu studentů. Z této aktivity by tedy měli užitek všichni.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Všechny vydražené klapky mají své místo mezi atraktivními unikátními výtvarnými díly.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
Naopak bych přivítal ještě větší tvůrčí zapojení a pestrost. Nemohu se ubránit dojmu, že se v poslední době o aukce snižuje zájem, protože se o nich tolik neví. Mám pocit, že v minulých letech byly aukce více navštěvované než nyní, a to je škoda.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
O prodeji této sbírky jsem opravdu nikdy nepřemýšlel. Naopak bych ji rád rozšířil …


 

PETR SÁHA - rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Jedná se o výjimečnou formu umění.
Investujete do pořízení klapek?
Ano, ale malé částky.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům nebo případně darem svým blízkým?
Klapky dále neprodávám, některé daruji.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Není.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Dražím na základě podoby klapky.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Ano.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Některé se nepodařilo vydražit, dodatečné získání již není to pravé.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Klapky mají své postavení vázané na festival, ostatní díla posuzuji podle toho, zda se líbí či nikoliv.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
Tvůrčí pestrost mi nevadí, naopak ji oceňuji.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Klapky ve svém držení neprodám.


 

MIROSLAV ADAMEC - spisovatel a scenárista / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Jsem filmař, klapky však bohužel obsahují pouze jména režiséra a kameramana, scenárista v téhle oblasti utře hubu, tak aspoň tak…
Investujete do pořízení klapek?
Klapka je dobře vyvážená investice. Citová, finanční, dostupně vzrušivá!
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům nebo případně darem svým blízkým?
Ne, věším si je sám na svou zeď.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Rád bych, ale málokdy svou návštěvou trefím den dražby.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Jednou tak,podruhé onak, jenom jednou jsem si usmyslel autora a stálo to ranec.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Výtěžek sleduji v  konečné zprávě. Věřím ve  smysluplnost následných projektů.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Trofeje se loví, ne dokupují!
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Nemám zas tak křivý zdi, abych je musel ověšet za každou cenu. Co tam visí, za to i stojí!
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
Na klapkách nejde nic vyvážit, pokaždé to klapne!
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Za kolik…?!


 

JAROSLAV KULHÁNEK - podnikatel / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Prostě mě to jednoho dne zaujalo a kouzlu klapek jsem propadl.
Investujete do pořízení klapek?
Nemá to v mém podání charakter investice. Je to o tom udělat si radost a svými prostředky pomoci někomu dalšímu udělat radost.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům, nebo případně darem svým blízkým?
Je to moje radost. Jednou to potomci dostanou jako dědictví. Třeba je to potěší, možná si jen řeknou, že jejich předek byl… divný. Kdo ví.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Vytipuji si klapky, které by mi udělaly radost, a o ty usiluji. Někdy to vyjde, někdy ne.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Mám své oblíbence, ale někdy mi je někdo „vyfoukne“. Proto si jich většinou vytipuji víc.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Pouze okrajově. Věřím odborníkům v nadačním fondu.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Je pár klapek, které se mi nepodařilo vydražit. Ale chtít je dodatečně? To určitě ne. Chybělo by mi to kouzlo dražebního okamžiku…
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Pro klapky připravuji speciální umístění. To se jiným dílům nepodařilo. Ta buď visí na stěně, nebo stojí na poličce.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
Nechtějme zbytečně vnášet řád do úžasné neomezené pestré bohulibé činnosti. Bohulibé a pestré pro autory i pro vydražitele.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Přál bych si, abych nikdy nebyl v takové životní tísni, že bych musel klapky prodat.


 

ZDENĚK KOZÁK - podnikatel / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Můj zájem o klapky souvisel vždy se zájmem o festival jako takový, takže byl největší v  době, kdy jsem měl blízko k  jeho organizaci; aukci klapek považuji za  skvělou myšlenku, mimo jiné jde, když na chvíli necháme stranou hodnotu držených děl, o velice atraktivní a zajímavou akci doprovodného programu.
Investujete do pořízení klapek?
Dříve se o investici, dá se říci, jednalo, když se ročně investované částky blížily třeba sto tisícům, nicméně nikdy jsem klapky nekupoval s úmyslem je nějakou dobu držet a pak se ziskem eventuálně prodat, takže spíše než o investování se dá v mém případě hovořit o nějaké formě sběratelství.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům, nebo případně darem svým blízkým?
Žádnou klapku jsem zatím neprodal, pár jsem jich rozdal, jde o ceněný a  hodnotný dárek, který měl vždy úspěch, nejméně dvě už takto skončily i v zahraničí.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Bývalo to pro mě důležité, ale vzhledem k mým absencím na několika posledních dražbách už není.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Obojí, vždy jsem se rozhodoval na základě toho, jak se mi ta která klapka líbila, ale je také pravda, že na některé autory (např. pánové Kuklík, Hřivnáč) jsem se zaměřoval víc a vždy se těšil, co se od nich na aukci objeví.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Určitě ano, a velmi mě vždy těšilo, jak i s mým drobným přispěním celkový výtěžek aukce stále stoupal.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Takové se samozřejmě našly v každém ročníku, člověk nemůže mít všechno.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Je naprosto jedinečná, protože se jinak sbírání výtvarného umění vůbec nevěnuji.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
Nevadí, myslím, že  výběr autorů i  témat je bohatý a  zůstal bych u toho.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Zatím ne, nicméně mě v minulosti napadlo, že klapek už je v oběhu tolik, že by nějaká forma jejich „druhotné burzy“ možná nebyla od věci, bylo by zajímavé vidět ocenění některých starších klapek.


 

MIROSLAV TACL - manažer / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Důvody k  mojí účasti v  Salonu filmových klapek byly tři: pomoc dobré věci, získání krásného uměleckého předmětu a vzrušení z atmosféry aukce. Jako generální ředitel nadnárodní společnosti jsem se aktivně zúčastnil Salonu filmových klapek mnohokrát.
Investujete do pořízení klapek?
Firma, kterou jsem tehdy řídil, podporovala a podporuje řadu kulturních projektů v České republice a v minulosti podporovala i mezinárodní festival dětských filmů ve Zlíně. Proto moje účast na této doprovodné akci festivalu byla skoro samozřejmostí. Chtěli jsme v  té době podpořit mladé a  talentované studenty v  jejich filmové tvorbě - myslím, že  se  nám to dařilo. Zároveň jsme ale získali krásný, originální a umělecky hodnotný předmět - filmovou klapku v mnoha uměleckých ztvárněních. A finálně se mi hodně líbila i atmosféra aukce. Chtěl jsem koupit krásný předmět za málo peněz. Někdy se to podařilo, někdy naopak... Bylo to docela vzrušení.Z každé aukce jsme přivezli minimálně jednu krásnou filmovou klapku. Z  některých aukcí to byly i  dvě nebo tři klapky. Filmové klapky jsme pak umístili v centrále společnosti na veřejném místě, aby si je mohli prohlédnout jak zaměstnanci společnosti, tak i naši klienti a  obchodní přátelé. Za  několik let jsme vlastnili už docela velkou a hodnotnou sbírku klapek, která se stala součástí interiéru hlavní budovy firmy. Koupí filmové klapky jsme získali nejen krásný umělecký předmět, ale i pocit pomoci a podpory dobré věci.


 

MARTINA DLABAJOVÁ - europoslankyně / vydražitelka filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Filmové klapky spojují dvě oblasti, které mám nejraději: svět filmu a svět výtvarného umění. Jsou svébytnými uměleckými díly a zároveň slouží k  podpoře studentské filmové tvorby. Je to geniální myšlenka, která mě baví a inspiruje.
Investujete do pořízení klapek?
Ne ve smyslu nějaké plánované finanční investice s očekávanou návratností. Kupuji si klapky pro své osobní potěšení a  ráda tímto způsobem přispívám na smysluplné aktivity.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům, nebo případně darem svým blízkým?
Klapky dražím po pečlivém výběru podle svých soukromých preferencí. Není v tom žádný kalkul o dalším prodeji nebo výdělku. Svým blízkým bych klapku darovala, pokud by je to potěšilo, samozřejmě.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Má to pro mě nějakou logiku. Každá klapka je připomínkou neopakovatelné atmosféry festivalu a  všeho, co jsem na  něm zažila. Ale kdybych jeden rok nic nevydražila, svět se nezboří. I když se snažím klapky kompletovat do ucelené kolekce.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich „oblíbených“ autorů nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Zatím upřednostňuji autory, právě kvůli ucelenosti sbírky. Ale kdyby mě oslovila nějaká jiná klapka jiného autora, určitě bych se do dražby přihlásila. To je na umění krásné, že nikdy nevíte, co vás osloví.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Samozřejmě je pro mě důležité, k  jakému účelu výtěžek slouží. Pokud jdou peníze studentům, dává to smysl. Bez nových tvůrců a mistrů filmového řemesla by festival neměl žádnou budoucnost.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a ráda byste je získala dodatečně?
Pokud se  mi nějakou klapku nepodařilo vydražit, asi to tak mělo být, už nad tím nepřemýšlím. Určitě ji získal nějaký jiný milovník umění, a to je hlavní.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Klapky jsou velmi osobní připomínkou festivalu. Ale já to tak mám se všemi svými díly, která vlastním. Vždy znám autora nebo má pro mě konkrétní dílo nějaký význam. Ve svém soukromí se obklopuji jen věcmi, které si pečlivě vybírám.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítala určitou selekci a vyváženost?
Tvůrčí pestrost mi určitě nevadí, díky ní klapky osloví více potencionálních zájemců jak ze strany výtvarníků, tak i široké veřejnosti. Pouze z  hlediska dražby klapek bych možná uvítala rozdělení na sběratelskou kolekci ověřených autorů a nové tvůrce.
Uvažovala jste někdy, že byste Vaši sbírku prodala?
Ne, nikdy.


 

JAROSLAV LOUCKÝ - podnikatel / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Vnímám to jako určitou součást zlínského kulturního prostředí.
Investujete do pořízení klapek?
Určitě je to forma investice, ale není to primární impulz k nákupu klapek. Roli hraje spíše vztah ke zlínskému prostředí.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům, nebo případně darem svým blízkým?
Zatím nikoliv. Všechny vydražené klapky jsou součástí mé osobní sbírky.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Ne.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Je to zhruba napůl. Určité autory mám opakovaně, ale nechávám se ovlivnit dojmem z díla jakéhokoliv autora.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Ano, určitě tu informaci sleduji.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Zatím jsem o tom neuvažoval.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v  porovnání s  jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Jak už jsem uváděl, vnímám to jako určitou vazbu na  prostředí, ve kterém žiju.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
O tomto aspektu jsem nikdy příliš neuvažoval a myslím, že tvůrčí autorská volnost je spíše kladem akce.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Zatím ne.


 

JANA A JAROSLAV JÁLOVI - podnikatelé / vydražitelé filmových klapek
Můžete nějak definovat váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Klapka je velmi zajímavé výtvarné dílo a žije svým vlastním životem. Často se nám líbí klapka od umělců, od kterých nekupujeme obrazy, a naopak.
Investujete do pořízení klapek?
Ano, každoročně se účastníme.
Postupujete vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům nebo případně darem svým blízkým?
Ne, všechny klapky si necháváme.
Je pro vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Není to důležité, ale jsme rádi, když se to podaří.
Pořizujete si klapky výhradně od vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Vždy dražíme tu, která se nám líbí, na věhlasu autora u klapek nezáleží. Je to jednoznačně pocitová záležitost, navíc když je víc klapek pohromadě, vnímáme je jako celek.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Ano.
Existují nějaké klapky, které se vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rádi byste je získali dodatečně?
Ne.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v porovnání s jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Je to určitě zpestření a jako ostatní výtvarná díla jsou klapky pro radost.
Vadí vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítali určitou selekci a vyváženost?
Pestrost je v pořádku, jen si myslíme, že vždy jsou v nabídce i klapky, které by tam být neměly a které nejsou umělecky ani invenčně zdařilé. Naštěstí každý rok převažují ty krásné.
Uvažovali jste někdy, že byste vaši sbírku prodali?
Ne.


 

JIŘÍ KOLÁŘ - manažer / vydražitel filmových klapek
Můžete nějak definovat Váš zájem právě o tuto formu výtvarného umění?
Můj zájem započal se začátkem spolupráce mezi ČD a festivalem, kdy jsme začali vozit první kinematovlaky. Takže úplně náhodou.
Investujete do pořízení klapek?
Každoročním pořízením klapky si dělám radost. Neberu to jako investici.
Postupujete Vámi vydražené klapky dál, a to prodejem sběratelům nebo případně darem svým blízkým?
Nepostupuji, všechny klapky vlastním já.
Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?
Ano, je to pro mě důležité a zatím se mi to vždy povedlo.
Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku i na základě její podoby?
Je pravdou, že už mám za ty roky oblíbené autory, ale rozhoduji se až na základě prohlídky výstavy a po zhlédnutí dražebního pořadí předvybraných klapek.
Zajímáte se o celkový výtěžek a podpořené projekty?
Určitě. Přečtu si to vždy na internetu, stejně tak se zajímám, za kolik byly jednotlivé klapky vydraženy.
Existují nějaké klapky, které se Vám v daném ročníku nepodařilo vydražit a rád byste je získal dodatečně?
Zatím jsem měl opravdu (díky Vám) štěstí a podařilo se vždy jednu z pěti předvybraných klapek vydražit.
Kam řadíte Vaši osobní sbírku klapek v porovnání s jinými výtvarnými díly ve Vašem držení?
Moje sbírka klapek je zpestřením obývacího pokoje a řadím ji velmi vysoko.
Vadí Vám tvůrčí pestrost této akce nebo byste uvítal určitou selekci a vyváženost?
Nevadí.
Uvažoval jste někdy, že byste Vaši sbírku prodal?
Zatím opravdu ne.