Zuzana Kadlecová

Akademická malířka Zuzana Kadlecová se narodila 15. 10. 1960 v Liberci. Po absolvování čtyřletého studia humanitního zaměření na gymnáziu v Liberci, během kterého se věnovala kresbě a malbě pod vedením Pavla Šulce a akad. malířky a grafičky Evy Kubínové, prošla studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. První tři roky strávené v ateliéru filmové a televizní grafiky u odborného asistenta Miloslava Jágra jen potvrdily, že těžiště jejího zájmu se nachází v oblasti malby. Následoval proto přestup do ateliéru užité malby profesora Quido Fojtíka, kde pod vedením docenta Františka Krčmáře absolvovala v roce 1987.
Téhož roku začíná autorka působit jako vyučující výtvarných disciplin na SUPŠ v Turnově, později přechází na SUPŠ a VOŠ bižuterní v Jablonci nad Nisou. V roce 1993 začíná působit na TU v Liberci, kde vyučuje na Katedře designu doposud.
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Růžová ji sluší
Stlačená
Nic kočičího mi není cizí
Do plachet dobrý vítr
Zrekvírovaná klapka
Golem - tichý svědek síly
Dance in the Dark
Archanděl Gabriel
Upíří deníky
Silný impuls pro kontakt