Zdena Höhmová

Malířka, narozena 4. 10. 1955 v Brně, vystudovala v letech 1971-75 Střední uměleckoprůmyslovou Školu v Brně a poté 1975-81 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér pro krajinářskou a figurální malbu prof. F. Jiroudka.
1982-88 pedagogické působení na Katedře výtvarné výchovy PF UJEP v Brně a na VŠUP v Praze. Od roku 1988 se věnuje volné malířské tvorbě, kresbě, grafice a příležitostně knižní ilustraci. Je členkou Sdružení Q a Sdružení pražských malířů. Žije a pracuje v Brně a v Praze.
Od roku 1981 uspořádala u nás a v zahraničí přes 70 autorských výstav, zúčastnila se kolem 150 společných výstav, uměleckých projektů, bienále a sympozií, veletrhů současného umění, aukčních salonů a dalších. Zastoupení ve sbírkách (výběr): Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Muzeum města Brna. Soukromé sbírky v ČR, Belgii, Francii, Německu, Rakousku, Itálii a USA.

Zdroj: www.zdenahem.eu
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Melancholická klapka
Plavý prostor
Světlo letních vzpomínek
Štěstěna
Klap
Jablko
Kočka
Tři studny
Loď
Záhadná pyramida