Zdeněk Marášek

Zdeněk Marášek je malíř narozený 26. dubna 1954 v Uherském Hradišti. Do roku 1964 bydlel v Nedachlebicích. Od roku 1964 v Otrokovicích. 1969 – 1972 se vyučil truhlářem. V té době začal vyřezávat intarzie z dýh a malovat temperou. 1971 – 1973 navštěvoval výtvarné hodiny u malíře Drahoslava Janíka, kde získal základy malířských technik. V současné době pracuje s akrylem na sololitu ve větších rozměrech na hrubším strukturálním podkladu a vytváří menší obrazy v oleji. Nemá svůj vyhraněný malířský styl. Jeho obrazy vyjadřují spíše výtvarný temperament, momentální nápady a nálady. Upozorňují na sebe především svým plným barevně zvučným rytmem tvarů.

Zdroj: www.rozumeni.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Domy