Zdeněk Hudeček

Narozen 21. ledna 1938 v Uherském Ostrohu, kde žije a pracuje. Vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti.
Od roku 1972 do roku 1996 se pravidelně účastnil Mezinárodního sympozia grafického designu při Bienále v Brně Do roku 1989 člen SČVU. Od roku 1992 je členem unie výtvarných umělců – Sdružení výtvarných umělců a teoretiků jihovýchodní Moravy
Vlastní uměleckou dráhu započal na Umprum v Uh. Hradišti. Osobní prezentace se odvíjela už v roce 1966 účastí na Výstavě mladých a o dva roky později na Salonu 68 v Domě umění ve Zlíně. Přijměte prosím i Vy pozvání do malířova světa, s jehož existencí se setkáváme jen ve výjimečných chvílích života. Svět, který Zdeněk Hudeček maluje, je však jen zdánlivě neskutečný. Vychází z reality, ale umělec ji ve svých dílech ponechává jen tolik, kolik to jeho něžná duše dovoluje.
Je představitelem generace, která si svou pozici vybudovala bez ohledu na lokální tradice a konzervativní zvyklosti tehdejší společnosti. V jeho ateliéru vládla vždy svobodná atmosféra, jež umožňovala vznikání zajímavých děl se silným poutem ke kráse.
Malířova tvorba je často výsledkem procítěného, imaginárního, mnohdy mystického “Hudečkova světa“, který pohlcuje vnímání diváka, vytrhuje ho z jednotvárnosti a ukazuje mu jinou dimenzi životního prostoru. Snění, fantazie a hledání nových forem vyjadřování ve výtvarné práci jsou hlavními prioritami malířova snažení. Od roku 2007 se též věnuje folklorní tvorbě.
Zdeněk Hudeček je členem Unie výtvarných umělců ČR, registrován ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců (Výtvarné centrum Chagall, Ostrava).

Zdroj: www.zdenekhudecek.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Krajina ve tvaru krystalu
Pocta Velikonocům
Lesní variace
Hodně úspěchů 44. MFFDM
Festivalový Zlín v čase filmového nebe
Večerní píseň