Vlastimil Zábranský

Rodák z Vráže u Berouna Vlastimil Zábranský, grafik, kreslíř a scénograf, měl od svého dětství v oblibě kreslířskou zkratku. Přes studium na Střední škole stavební v Praze v letech 1953 až 1957, pokračoval ve studiu na katedře umění Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně v letech 1957 až 1959, a svá studia završil u profesora Bohdana Laciny /1912-1971/ na Vyšší pedagogické škole v Brně v roce 1960.
Po určitou dobu se živil jako učitel, ale již od roku 1963 se věnuje výtvarnému umění ve svobodném povolání. Především se věnuje malbě, volné a užité grafice, ilustrační činnosti a scénografii. Mezi jeho nejúspěšnější část tvorby patří karikatury, které dopracovává až do podoby obrazů při využití klasických malířských technik. Jemnost a snovost technického provedení je zpravidla v příkrém rozporu s nekompromisně humorným sdělením. Od roku 1963 publikoval své karikatury nejen v českém tisku, např. v časopisech: Host do domu, Plamen, Index a dal., ale také v zahraničních periodikách.
Od počátku 70. let minulého století úzce spolupracoval jako scénograf na inscenacích s režiséry Divadla pracujících v Gottwaldově /dnes Zlíně/ s Aloisem Hajdou a Zdeňkem Hradilákem. Patří mezi ty výtvarníky, kteří se podíleli svými malbami na filmových klapkách, které následně byly vystaveny a vydraženy při Mezinárodních festivalech filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Počínaje rokem 1970 se stal členem francouzské Société Protectrice de l´Humour.
Je zastoupen ve sbírkách Galerie Hlavního města Prahy; Morvaské galerie Brno; Galerie karikatury ve Skopje aj.

Zdroj: www.fdb.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Bez názvu
Bez názvu
Celuloidový svět
Bez názvu
Z české mythologie
Bez názvu
Kompoziční cvičení
Z cyklu V Česku je hezko