Vlastimil Elšík

Narozen léta páně 1955 pod vrcholky moravských skal.
Malíř, sochař, učitel. Absolvoval studium na AVU v Praze v ateliéru malby u prof. Karla Součka. Zakladatel soukromého výtvarného ateliéru E-Dílna.
Ak. mal. Vlastimil Elšík, rodák z valašské Kašavy u Zlína, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti a Akademie výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka se již představil veřejnosti výstavami ve Zlíně, Praze, Brně, Hodoníně, Moskvě, Chicagu, aj. Věnuje se dřevěné plastice, keramice, tvorbě loutek, grafice /linoryt, lept/ a volné kresbě. Se svou ženou Helenou založili soukromou uměleckou výtvarnou školu, která se věnuje přípravě žáků na střední a vysoké umělecké školy - E-dílna, v centru Prahy, se stala známým pojmem. Elšíkovi pořádají výstavy prací žáků např. v Náprstkově muzeu či Muzeu policie ČR. Společně s nadaci Archa Chantal, pod záštitou Chantal Poullain, vybavují pozitivním výtvarným uměním dětská oddělení nemocnic.
Větší část jeho tvorby je figurální, až na poměrně krátké abstraktní období, které zde také představuje. Kultivovanou formou a nenásilným kresebným mistrovstvím vzdává hold mateřství, objevuje krásu a skryté kouzlo všedních věcí a pražských zákoutí. Ve větších formátech pracuje se složitějšími malými a velkými příběhy, s novými představami figurálních kompozic, s okouzlením z barev a barevného světla. Tyto obrazy mnohé překvapí a určitě svou kvalitou zaujmou i širší uměleckou veřejnost.
Vlastimil Elšík zemřel 6. 7. 2023.

Více zde: https://elsikvlastimil-cz.webnode.cz/
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Melodie lesa