Vlasta Baránková

Vlasta Baránková se narodila 4. 11. 1943 v Mokré u Brna. Absolventka brněnské Střední uměleckoprůmyslové školy z roku 1961 prošla až do roku 1969, kdy odchází definitivně do svobodného povolání, několika zaměstnáními. Patří k nim například vývoj a užití hraček, drobných uměleckých předmětů, divadelních loutek, nakonec jako výtvarník Kulturního domu v Brně. V sedmdesátých letech se pohybuje především v oblasti grafického designu, výstavní grafiky, typografické úpravy časopisů a knih a větší měrou se začíná věnovat volné tvorbě – klasickým grafickým technikám (suché jehle, litografii) a taktéž kresbě. Stává se členkou brněnské skupiny mladých umělců „7“, se kterou v roce 1963 poprvé vystavuje svoji volnou tvorbu.
V následujícím období zhruba vymezeným 80. a 90. léty jsou těžištěm její tvůrčí práce malba a souběžně ilustrace včetně grafické a typografické úpravy dětských knih. Z maleb tohoto období je třeba jmenovat alespoň cyklus Golemové (1986), uhlových kreseb Rozhovory (1989), nebo malířský a kreslířský cyklus Hry (1989). Na konci devadesátých let lze však již v tvorbě umělkyně pozorovat znatelný příklon k ilustraci, převážně pro děti. Tvorba pro děti se pro ni stává hlavní náplní její tvůrčí práce, i když její první knihu Ivánek (František Tenčík) vydalo brněnské nakladatelství Blok již v roce 1971.
Uvolněná fantazijnost, hřejivost a vnitřní jas obrazových valérů podpořený dokonalým technickým zpracováním jsou příznačnými rysy ilustrací Vlasty Baránkové. Proto také nepřekvapuje, že výčet autorkou ilustrovaných knih překračuje 100 titulů vydaných tuzemskými a zahraničními nakladateli asi z jedné čtvrtiny i v jazykových mutacích.
Z českých nakladatelských domů k nim patří napřiklad Albatros, Euromedia Group, Fragment, Melvil a na Slovensku jsou to Mladé letá, nebo Buvik . Významnou etapu v ilustrátorčině díle představuje spolupráce s curyšským nakladatelstvím Bohem Press, započatá v roce 1986.
Vlasta Baránková svoji knižní tvorbu prezentovala na desítkách výstav v České republice a v zahraničí, zmiňme alespoň Francii, Japonsko, Itálii, Německo, Polsko, Belgii, Jižní Koreu, Rakousko a Jugoslávii. Získala také řadu tuzemských a zahraničních ocenění a její práce jsou zastoupeny v mnoha nejen domácích galerijních a soukromých sbírkách.
Svoji širokou výtvarnou všestrannost Vlasta Baránková prokázala taktéž v oblasti spolupráce a součinností s multimédii. V roce 1986 zahájila s Filmovými ateliéry Zlín výtvarné práce na sedmidílném animovaném seriálu pro státní slovenskou televizi, v roce 1993 výtvarně zpracovává patnáctidílný seriál večerníčků pro Anifilm Rychetský a Via Lucis Praha. A v roce 1996 se výtvarně podílí na tvorbě třináctidílného kresleného seriálu večerníčků o Lískulce pro státní českou televizi – Studio Bratři v triku Barandov. Čtrvtým průnikem Vlasty Baránkové do multimediální sféry byla výtvarná spolupráce na seriálu večerníčků od autorky Markéty Zinnerové pod názvem Čtyři uši na mezi.
Vlasta Baránková je od přelomu let 1989/90 jednou ze zakládajicích členek sdružení výtvarných umělců a teoretiků TTklub Brno. Od roku 1991 je členkou Sdružení Bienále Brno. Má dva syny, žije a pracuje v Brně.

Zdroj: www.barankova.com
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky




Kivi