Vlado Vovkanič

Vlado Vovkanič se narodil a vyrůstal v městečku Iršava na Ukrajině. V letech 1985-1989 studoval Uměleckou školu v Užgorodě u profesora Petreckého. U něj se Vlado naučil hlubšímu porozumění různým uměleckým stylům.
V roce 1994 se přestěhoval do Prahy, aby se zdokonalil ve své umělecké práci. Vedle těchto uměleckých snah se Vlado věnoval také teologickým studiím, které úspěšně dokončil v roce 1998. V roce 1997 studoval kurz dějin umění u profesora Zlatohlávka.
Jeho díla jste mohli vidět v Galerii 33, Galerii Compromis, České Galerii na Malé Straně, Art Gallery v Nerudově ul., a Galerii Peron. V roce 2002 obdržel cenu Masarykovy akademie umění za uměleckou činnost.

Zdroj: http://vladovovkanic.com
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
První láska