Vladimír Suchánek

Vladimír Suchánek, narozený 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují, je český malíř a grafik. V letech 1952 - 1954 studoval obor výtvarná výchova na pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze u profesorů Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Studia nedokončil, protože v roce 1954 přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde v roce 1960 absolvoval v ateliéru užité grafiky profesora Vladimíra Silovského.
Je činný v oboru grafiky, malby, knižní ilustrace, plakátů, známkové tvorby a exlibris. Od 70. let minulého století se věnuje zejména barevné litografii. Žije a pracuje v Praze 6 - Střešovičkách. Hraje na klarinet v kapele Grafičanka. Uspořádal 149 samostatných výstav v České republice i v zahraničí – v Holandsku, Belgii, Německu, USA, Japonsku, Švédsku, Dánsku, Polsku a na Slovensku. Zúčastnil se téměř 300 kolektivních výstav, mimo jiné mezinárodních bienále grafiky – Brno, Lublaň, Krakov, Paříž, Terst, Grenchen, Buenos Aires, Frechen, Bradford, Biella, Rijeka, Segovia, Tokio, Heidelberg, Norimberk, Malbork, Lodž, Frederikshavn, Berlín, Miami, Toronto, Fredrikstad a Peking, také triennále Ex libris v Chrudimi.
Byl členem Svazu českých výtvarných umělců a spolku Mánes. Od roku 1995 je předsedou SČUG Hollar. Za svou tvorbu získal celkem 27 významných cen. V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salzburgu. Roku 2006 mu bylo uděleno státní vyznamenání Medaile Za zásluhy III. stupně.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Melancholická ulita
Bíla hlava
Červený klobouk