Vladimír Petrík

Vladimír Petrík je známý bratislavský malíř a vysokoškolský pedagog a s jeho obrazy se často setkáváme na výstavách Spolku výtvarníků Slovenska i jiných uměleckých uskupení. Jeho obrazy jsou jasně identifikovatelné svou bezprostředností a spontánností a oslovují diváka přesvědčivou řečí tvarů a barev.
Vladimír Petrík čerpá ze široké škály inspirativních pramenů. Tím nejpůvodnějším je pro něj příroda, výsek lesa, rytmus kmenů či intenzita světla a stínu rozehraného paprsky zapadajícího slunce. Od fragmentů krajiny, přírody a vesmíru se autor dostává i k zátiší a k lidské postavě a hlavně k pocitově světu současného člověka, který mu umožňuje odhalovat vždy nové a překvapivé nuance základní témata, evokující nečekané silné emotivní pocity.
Petrík ve své tvorbě vychází z reálného světa, směřuje však stále častěji do tajemného světa abstrakce a barevné nespoutanosti. Jeho obrazy, realizované většinou akrylem a olejem, jsou projevem výrazného koloristické cítění a překvapí polaritou lyriky a exprese, velkorysým malířským gestem i stylizací výtvarné řeči až na hranici abstrakce.
Vladimír Petrík je rozený kolorista. Jeho obrazy nás překvapí svým svěžím vodopádem barev, okouzlí nás svou dynamikou, svou eruptivní silou, svým jedinečným smyslem pro stupňování napětí, které vyzařují bez ohledu na míru abstrakce či konkrétnosti námětu. Jsou to obrazy o životě a jsou malované pro život samotný, do kterého vnášejí svěží dech bezprostřednosti a optimismu.

Zdroj: www.vladimirpetrik.com
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Namlouvání