Vladimír Obr

Vladimír Obr (*1954, Olomouc) je český malíř, fotograf, multimediální umělec, zahradník, matematik a filosof. Je členem SVUM, Unie českých výtvarných umělců, Svazu českých fotografů a dalších výtvarných institucí.
Narozen v Olomouci roku 1954. Školy: Gymnázium, Informatika, Institut výtvarné fotografie a další průběžné vzdělávání doma i v zahraničí. Během studia začal vystavovat grafiku, olejomalby, fotografie a šperky. Dále pracoval jako výtvarník ve svobodném povolání, pořádal četné výstavy po celé republice. Roku 1991 zahájil období multimediální tvorby, tj. kreací založených na autorské fotografii, klasické nebo digitální malbě a grafických technikách. Vladimír Obr kombinuje řadu výtvarných technik, které zpracovává na počítači a malbou. Tuto vlastní metodu používá mezi jinými dodnes. Jeho tvorbou se prolíná několik cyklů, které postupně doplňuje. Cykly multimediální: Cesty a křižovatky, Něco za něčím, Andělé. Fotografický cyklus: Intimní krajina. Od roku 2015 pracuje na cyklu Hra s květinou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Anděl