Viera Čapková

Viera Čapková se výtvarné tvorbě věnuje od dětství. Nadání, talent a uměleckou zručnost rozvíjela na Střední umělecké škole v Bratislavě. Pokračovala studiem restaurování a konzervace historických památek na Institutu muzeí a galerií v Brně a Barceloně v Museu Nacional d´Art de Catalunya. Právě tento pobyt byl rozhodujícím mezníkem v jejím životě. Poznala tvorbu velkých umělců a i v jejích olejomalbách se projevila typická zvláštní světelnost a jas charakteristický pro středozemní oblast.
Podle autorčiných slov ji nadchla zejména struktura dřeva, jeho barevnost, zpracovaní a úprava. Přitom se věnovala keramické tvorbě, kde pozorovala tvárnost hlíny a využívala pestrost glazury, která poskytuje rozmanitost barev. Barvy, síla jejich vyjádření a odevzdání se pocitu, jako i linie spojující plochy nebo opisující realitu, umocňuje expresivnost a tvoří charakteristický rys její tvorby. Nejsilněji se tato orientace projevuje v malbě. V ní je ukryté přežívání skutečnosti, která autorku obklopuje. Pocity, přání a sny, které tvoří současnost jejího vnitřního světa a nálady zachycuje na obrazech, jako západy slunce, paprsky, karneval, noc a touhu. Jako restaurátorka pracovala na různých kolektivních restaurátorských akcích. Tyto restaurátorské práce byly zaměřené na záchranu a uchovaní historických památek a děl našich předků. Nachází se mezi nimi např. barokní a gotické oltáře, nástěnné malby (Grassalkovičov Palác, objekt Bratislavského Hradu…). Restaurování historických památek a zahraničí obohatilo její práci různorodostí stylu předmětů a materiálů (tabla, obrazy, ikony, textil, porcelán, keramika, nábytek).

Zdroj: www.orisky-koblizna.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Tarrant v říši divů
Korvínova madona