Věra Krumphanzlová

Akademická malířka Věra Krumphanzlová, narozená v Praze, je členkou Unie výtvarných umělců, Jednoty umělců výtvarných a FF16. Na přelomu 70. let vystudovala v Železném Brodě Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou (SUPŠS) a v Praze Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (VŠUP). Studovala kaligrafii (nauka o písmu) a sumii (nauka o japonské tušové malbě) na Japonské ambasádě a v Japonsko-české společnosti v Praze.
Podílela se na Česko-francouzském celovečerním kresleném filmu "Divoká planeta", pracovala v rozhlase, v televizi (Malé televizní kabarety, Zpívánky, Studia mladých...) jako výtvarná redaktorka a kmenová ilustrátorka několika deníků a časopisů (např. Sluníčko, ABC, Ohníček, Lidová demokracie, Naše rodina, Mladá fronta), ilustrovala cca 35 knih a učebnic (Fortuna, Státní pedagogické nakladatelství, Sinus, Albatros, Portál, Bílý slon, Melantrich, Nava, Atelier Dokument, Parta atd.), navrhla přes 100 obalů na CD a MC (Supraphon, Bonton, Audiostory), loga, plakáty (Albatros, Filmové studio Barrandov, Triáda, Chiquita, školy a další instituce atp...)
V roce 1996 - 2000 pracovala jako kurátorka a vedoucí galerie Chodovské tvrze v Praze, kde se podílela na realizaci cca 80 výstav významých českých i zahraničních umělců, inspirovala a realizovala mnoho kulturních projektů (Křižíkovy pavilony - Pohádka, Chodovská tvrz - Romské etnikum v kultuře, Jak se dívat na obrazy, atd...)
V letech 2000 - 2008 jako architekt, manager a autor mnoha výstavních projektů pro Magistrát hl. m. Prahy, pro Ministerstvo školství ČR (např. Schola pragensis) a Dům národnostních menšin(Etnika v kultuře), Portheimka (Prolínání 1, Prolínání 2), KK Poštovka do roku 2015 (cca 70 výstav současného umění).
V roce 1999 získala mezinárodní ocenění za grafickou tvorbu a absolvovala měsíční stáž ve Francii. Koncem roku 2009 získala nadační stipendium (EVROPSKÁ NADACE R.M.R. - EUROPÄISCHE R.M.RILKE STIFTUNG) a absolvovala měsíční stáž v atelieru francouzského malíře Jeana Miotte v Provence (Pignans). V srpnu roku 2010 absolvovala v Polsku III. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2010 a posléze i roku 2014 VIII. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2014. X. SPOTKAŃ ARTYSTYCZNYCH CZARNY PIEC 2017.
Realizovala cca 160 samostatných výstav.

www.krumphanzlova.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Zimní pohádka
Velká ryba je šťastná, má dvě koruny
Noemova archa
Měsíc nad stolovou horou
Štěstí
Vesmírná bytová krize ve světě plžů, žížal a ostatních breberek
Zima
Pohoda
Schůze bytového družstva