Vítězslav Odstrčil

Osudem Vítězslava Odstrčila, narozen 1951, je dřevo. Dřevo, méně slavnostní a intimnější. V každém díle, jež ctí hmotné zákony dřeva, je uložena upřímná, uchvacující spontánnost přesvědčující každého, kdo hledá umění nerafinované prostoty.
VIKI – jak mu říkají přátelé – je svobodomyslná osobnost, romantik povahou, básník dřeva s vypjatou obrazností realisty. Vystudoval Školu uměleckých řemesel v Brně, kdy plastické myšlení hledal v dílech Otakara Španiela a Jana Štursy, uměřenost a střídmost formy u Josefa Čapka. Žije a pracuje jako svobodný umělec. Jeho ateliér v Brně i Holštejně v krajině Moravského krasu je zároveň dílna a současně i zaplněné skladiště jeho plastik. Umožňuje tak přehled sochařovy tvorby za posledních 25 let. Tvoří uzavřený svět, předmět trvalého dialogu autora s dílem, o němž nepřestává pochybovat.
Vytváří volné plastiky komornějšího charakteru s figurální tématikou. Hledá řád v podobách věcí a figur, harmonii mezi smyslovými zážitky a snovými představami. O jeho díle natočila skupina CARDUELIS a Klub dobráků v Brně v roce 1991 videofilm s názvem „Kouzlo dřeva“, promítaný ve třech mezinárodních galeriích. Podstatou VIKIho plastik je groteskní, satirický nebo ironický moment vypozorovaný z běžného života a znásobený obvykle vtipnou pointou samotného názvu, který je v autorových pracech ztvárněn výtvarně nekomplikovanou formou. A jak by ne, když miluje Jaroslava Haška, který polidštil prozaická nebesa člověčinou a zanechal psaní těm ostatním a – když je unavený, pouští si Radeckého pochod otce Strausse.

Zdroj: http://viki-sochy.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Akt
Vlasy
První díl příběhu
Prolínání