Vít John

Narozen v roce 1956 v Olomouci. Žije a tvoří v Olomouci. Vystudoval střední školu uměleckých řemesel v Praze, obor umělecký pasíř. Od roku 1992 se profesionálně věnuje malbě a grafice.
Ve své tvorbě se zaměřuje na figurální kompozice. V dřívějším období své tvorby se hodně věnoval cyklům inspirovaným Starým a Novým zákonem, řecké mytologii, divadlu dell´arte a cyklům O andělích.
V současné tvorbě se však těmto inspiračním motivům věnuje jen okrajově. Více těží ze života a mezilidské vztahy a lidské povahy převádí do symbolické roviny.
Svá díla vystavoval na mnoha autorských a kolektivních výstavách v České republice, ale také na Slovensku, v Německu, Rakousku, Itálii, Litvě, Holandsku, Chorvatsku, v Rusku, Kanadě a Venezuele.
Je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka a držítelem Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2017 - výtvarný počin.

Zdroj: www.vitjohn.com
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
V cukrové vatě
Zamilovaný harlekýn
Závažný trubač
Král a královna