Robert Schindler

Narodil se 30. 4. 1942 ve Zlíně. Vyučil se v oboru gumař-chemik. Malování obrazů se věnuje od svých 25 let jako autodidaktik. V jeho tvorbě lze vysledovat dva základní okruhy. Prvním je určité poetické přehodnocování skutečnosti, náměty mají spíše literární charakter a pokoušejí se vyprávět nebo naznačovat příběh. Z obrazů dýchá zvláštní melancholie, ale i jemný poetický humor. Druhý okruh vychází z imaginativního pojetí malby a přináší metaforicky laděné obrazy. V posledních letech se v jeho obrazech začaly objevovat motivy s šermířskou tématikou. Robert Schindler zemřel 10. prosince 2021.

Zdroj: www.robert-malba.wz.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Kolonie
Cirkusové zákoutí
Hra
Ztracené dětství
Bez názvu
Zákoutí
Tam za zdí
Bez názvu
Ukecané
Čaj pro pana Venclovského
Kartář
Tam za zdí
Odpaliště
Krajina s vysokým - C -
Cesty
Lepič plakátů
Duel
Bez názvu
40:15
Všechny cesty vedou do Zlína
Odpaliště