Renata Štolbová

Renata Štolbová, narozená v Českých Budějovicích roku 1958, je akademickou malířkou a ilustrátorkou. Vystudovala obor český jazyk - výtvarná výchova na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Následně si rozšiřovala své znalosti i studiem ve speciálním ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Umělecké vzdělání si doplnila také o studium arteterapie a integrované psychoterapie. Kromě zastoupení v českých galeriích se můžeme s dílem Renaty Štolbové setkat ve sbírkách v Holandsku, Německu, ale také Japonsku, Venezuele, USA či v Kanadě.

Zdroj: www.dioart.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Děsivý scénář