Petra Goldflamová Štětinová

Petra Goldflamová Štětinová, narozená v roce 1970, je scénická a kostýmní výtvarnice, loutkář, ilustrátorka.
Petra Goldflamová Štětinová vystudovala scénografii na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Je hrdá na to, že je jedním ze studentů profesorů Miroslava Meleny a Petra Matáska, kteří byly podle vlastních slov "nejdůležitějšími učiteli".
Má ráda inspiraci z oblaků, oblohy, variability a barevné škály - to jsou stejné kvality, které vidíme v jevištní tvorbě. Po ukončení studia ve studiu Meleny a Matáska začala pracovat v Divadle v Dlouhé, kde dlouhodobě spolupracovala s Janem Bornou. Samozřejmě nejvíc spolupracuje s Arnoštěm Goldflamem.

Zdroj: http://cosdat.idu.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Můj nejmilejší hrdina A.G.
Superhrdina
Můj hrdina pod čínskou třešní
Nekonečný trpaslík
Můj vzorný hrdina strážný
Můj hrdina v okně
Můj hrdina, za devatero horama, zmizel
Hrdinovo velmi pozdní odpoledne
Hrdina 2022
Hrdino, leť!
Hrdina v trávě