Petr Johanus

Petr Johanus se narodil 8. září 1957. Pochází z Českých Budějovic. V letech 1975–1978 absolvoval studia na SUPŠ v Praze, obor konstrukce a tvorba nábytku u Oldřicha Skalíka. V roce 1981 prošel specializačním studiem konzervátorství v Moravském muzeu v Brně u Jiřího Zelingera. Je členem Asociace restaurátorů. Od roku 1981 restauruje památky užitého umění, historický nábytek, intarzie a dřevořezbu.
Ve výtvarné tvorbě se zabývá uměleckým zpracováním dřeva v různé formě a užití. Zajímají ho interiérové doplňky, objekty, komorní plastika a humorně laděné asambláže. Patří mezi nejrenomovanější restaurátory, kteří se věnují technice intarzie, což je vykládání dřeva dřevem nebo jiným ušlechtilým materiálem, třeba perletí nebo želvovinou.

Zdroj: www.ceskobudejovicky.denik.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Jé
Barrandovský poklad
Hoří má panenko