Petr Alois Hampl

Petr Alois Hampl se narodil 9. 10. 1943 v Praze. Po absolvování základní školy studuje na Střední umělecko-průmyslové škole obor aranžérství výtvarnictví, kde absolvuje v roce 1960. V témže roce byl přijat na Akedemii výtvarných umění k prof. Silovskému. Po jeho odchodu přešel do graficko-malířské speciálky prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. V roce 1967 absolvuje cyklem grafických listů s námětem "Stvoření světa - rajská zahrada". Po absolutoriu pokračuje v grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů, které jsou vlastně plastickými obrazy, jak prezentuje na své první výstavě v roce 1970 v Galerii mladých v Mánesu v Praze. V této době se též žení s dcerou svého prvního učitele s Ivanou Mahelkovou.
Obsahově se tvorba autora pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu se silným důrazem na figurální studie dle modelu. Z těchto konkrétních prvků tvoří komposice s tematickým obsahem. Používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku. V grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou. Od roku 1971 se též zabývá restaurováním s licencí na obor užité umění - dekorativní malba, polychromie, stukolustra, sgrafita a zlacení. V současné době se zase vrací ke grafické tvorbě Ex libris na přání sběratelů. Námětem jsou figurální motivy vytvořené technikou leptu a akvatinty v malém formátu někdy s použitím barvy a soutiskem dvou desek. Na konci roku 2010 obdržel Světovou cenu za kulturu.

Zdroj: www.petraloishampl.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Akt
Křídla
Naděje
Pes
Uzel
Zamyšlení 2004
Překvapení
Před zrcadlem
Mlčení
Letní odpoledne
Červená orchidej
Úlovek
Granátová jablka
Vzpomínka na léto
Semena nápadů
Vítr nezastavíš
Kolibříci
Na břehu
Bílý květ - zaostřeno
Drak z pohádky
Šašek a had
Jak nahoru?
Tanec ve větru
Dárek na rozloučenou
Sen
Ruce na srdci