Patricia Bereni

Jméno Patricia Bereni vzniklo zkrácením příliš dlouhého jména Patricia Bereniké Staňková (rozená Sýkorová). Narodila se 13.1.1974 v Praze. Soukromě studovala kresbu u Prof.akad. malíře Borise Jirků na Vysoké Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Na VŠUP si rovněž vyzkoušela litografii pod vedením MgA.Vladimíry Šturmové. Protože má ráda historii a filozofii, tak vystudovala humanitní magisterské studium religionistiky a filosofie na HTF UK a dějiny na PedFa UK.
Přednášky religionistiky Prof.PhDr. Blahoslava Hrušky, DrSc., byly natolik zajímavé, že namalovala cyklus kreseb Hieros gamos. Filosofka Prof.PhDr. Anna Hogenová ji naopak nadchla svým přístupem, znalostmi a strhujícím vyprávěním. Všechny mystické kresby vycházejí právě z těchto přednášek a z literatury k nim doporučené, zvláště však z Eliadeho knihy „Dějiny náboženského myšlení“, ale i z Bible nebo z teorií kvantové fyziky, která ji dodnes fascinuje.
Některé své představy si Patricia Bereni zkusila přenést i na zdi pokojů nebo domů, což byla pro ni zajímavá zkušenost. Nechce se však omezovat jen na kresbu a malbu. Zcela propadla sochařině, k čemuž patří i znalost vytváření forem a odlévání soch do různých materiálů. V této oblasti jí velmi pomáhá dlouholetý kamarád, zkušený sochař a restaurátor Albert Králíček, který je v této profesi skutečným mistrem.
Patricia Bereni je velmi vděčná nakladatelství Accent, pro které ilustrovala knihy: „Král lesa“, „33 nejkrásnějších zřícenin Čech, Moravy a Slezska“ a obálku k detektivce „Smrt chrámových tanečnic“. V současné době se věnuje hlavně sochařině a výrobě tzv. 3D dortů, které považuje za jakýsi „sochařský a designerský trénink“. K nim si sama navrhuje a vyrábí silikonové formy, z nichž jsou některé i na prodej. Je to však pro ni, i přes často obtížné úkoly, hlavně obrovská zábava a skutečná meditace. Více můžete nalézt na stránkách www.patriciabereni.com nebo na YouTubu: Patricia Bereni
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Zimní víla