Ondřej Halata

SVĚTLO, BARVA, PROSTOR
Tato tři slova plně vyjadřují dosavadní tvorbu Ondřeje Halaty. Jeho dílo lze téměř přesně rozdělit do tří dekád.
1990-2000
ČISTĚ ABSTRAKTNÍ OBDOBÍ
Světelný kubismus, klíny a hranoly, geometrický prostor s průniky barevných hmot a světel, temná plátna inspirována astronomickou dokumentací, kontrast teplých a studených barev, jejich vzájemné
prolínání, jejich harmonie, barevná perspektiva a barevný kontrast, průniky světel a barev, cykly, diptychy, triptychy, jistota, pochybnosti.
„V téhle době byl toto můj šálek kávy“, rekapituluje tuto etapu sám tvůrce.
2000-2010
REALISTICKÉ OBDOBÍ A HLEDÁNÍ STYLU
Od čistě abstraktních forem si začíná pohrávat s realističtější kompozicí světa - konkrétně studuje přírodu a přírodní motivy. Uplatňuje především techniku pastelu, kde nechává splývat a prolínat jemné valéry harmonie odstínů, čímž volně navazuje na pastelovou krajinomalbu svého dědy, ak. mal. SYLVESTRA HALATY.
„Hledal jsem, tápal jsem, našel jsem“, opět komentuje tvůrce.
2010-2020
REALISTICKO-ROMANTICKÝ NOVOPOINTILISMUS
Čím dál častěji ale volí malbu akrylem, který umožňuje vytvoření hlubší perspektivy, vizi prostoru. Štětcovou technikou se mnohdy přibližuje až pointilistickému stylu. V kombinaci s klasickým pojetím a bohatou propracovaností s průniky světel a barev, nic nebrání malířskému přednesu a monumentalitě, která vychází z vnitřního řádu obrazu a ze smyslu pro kompozici. Světlo - barva - prostor drží ve všech kompozicích prim, nicméně aktuálně prostoupené sílou přírody. Průhledy lesními zákoutími, jemné opary vodních ploch, ale také přiznaná existence člověka v podobě mlhavě-realisticky zachycených staveb. To vše je malířův pohled na začátku 21. století.
A tvůrce uzavírá dekádu slovy: „Jsem nadšený, takhle mě to baví“.
Velmi významnou pozici v jeho tvorbě zaznamenávají portréty, kterým se začal věnovat od r. 2000, a kterých namaloval i nakreslil již celou řadu. Umělcův cit pro zachycení samotné podstaty malovaného subjektu, jeho duše a živoucí jiskry v oku, jej bezesporu řadí mezi mistry tohoto tématu. Dá se říci, že je zde s velkou pravděpodobností patrný nepřímý vliv jeho děda, Sylvestra Halaty, který v námětech portrétů exceloval.
O kvalitě jeho výtvarné práce svědčí mimo jiné i úspěch a zařazení do reprezentativních katalogů ARTEXPO Budapešť 1994 a EUROP'ART Ženeva 1995. Od roku 2003 se Ondřej Halata každoročně účastní benefiční akce „MINISALÓN FILMOVÝCH KLAPEK“, pořádané v rámci mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Nejen výtvarně ztvárněné filmové klapky, ale i některá jeho plátna byla již dražena a vydražena - např. aukční síní Kodl a Vltavín.

březen 2021
PhDr. MARIE HALATOVÁ www.ondrejhalata.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Klaun Pepa
Louka
Cesta
Večerní divadlo
Zimní louka
Po dešti
Malá - velká strana
Barevná kompozice
Zima
Jaro na zahradě
Léto na zahradě
Podzim
Zima v lese
Dolní Lokotský rybník
Jezero
Podzim na džbánech
Mezi olivovníky
Letní den v Puglii
Dřevnice u Zlína
Jubilejní, dvacátá...a 2x od Buchlova (přední strana)
Z moravského Toskánska
Jaro na vinici