Naděžda Čančíková

Naděžda Čančíková se narodila 30. 3. 1951 v Ústí nad Labem. Vystudovala v letech 1966 – 1970 Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (prof. L. Kašpar), poté v letech 1970 – 1976 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (atelier ilustrace a grafiky, prof. Z. Sklenář, J. Anderle). Naděžda Čančíková žije a tvoří ve Zlíně.
Naděžda Čančíková se věnuje tvorbě volné grafiky, exlibris, knižní ilustraci a kresbě. Z grafických technik užívá hlavně kombinované techniky tisku z hloubky, zejména lept s akvatintou. „Původní inspirace Naděždy Čančíkové lidovou písní, poetický projev vlastního vztahu k tajemství přírody, až po filozofický pohled na putování člověka v prohlubních času se postupně rozšířily o příklon ke zduchovnění. Její grafická tvorba se řadí do lyrického proudu naší současné grafiky“ řekl o autorce již před léty Aleš Nevečeřal.
Naděžda Čančíková, která dlouhodobě působí jako pedagog ve výtvarném oboru Základní umělecké školy Zlín, uspořádala první samostatnou výstavu již v roce 1981. Od té doby svojí tvorbou potěšila návštěvníky nespočet výstav jak domácích (Zlín, Olomouc, Uherský Brod, Kolín, Vsetín, Mikulov), tak zahraničních (Dánsko - Lemwig, Norre Uttrup kirke; Belgie - L. O. Wawer; Bulharsko – Varna; Polsko – Varšava; Rakousko - Vídeň). Její umělecké počiny obohacují sbírky jak u nás, tak i v celém světě - Velká Británie, Belgie, Dánsko, Francie, Izrael, Rusko, Peru, USA, ...

Zdroj: www.magic-exlibris.webgarden.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Kobereček
Prostřený stůl
Setkání v poušti
Rozdělení Rudého moře
Mrtvé moře
Zlatá brána
Noc v lese
Karavana
Oáza
Noc v pasece
Noční pastva
Kopr 2010
Rybí ostrovy
Krajina v mlze
Pivoňky
Noc v makovém poli
Na hladině, pod hladinou...
Houpačka
Králíci
Úkryt v rybízu
V parčíku
U babičky