Miloš Chromek

Miloš Chromek malíř, grafik, hudebník. Narozen v roce 1964 v Brně. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Vystavuje od roku 1988. Nejprve se zabýval olejomalbou s prvky magického realismu a volnou i užitou grafikou. Postupným experimentováním s technikami a materiály se „promaloval“ až k téměř monochromatické tvorbě. Připravil přes dvě desítky samostatných výstav a zúčastňuje se mnoha skupinových. Na svých vernisážích si zpravidla zajišťuje hudební program hrou na kytaru nebo heligonku. Je členem Unie výtvarných umělců a členem volného sdružení výtvarníků kolem ateliéru Labyrint manželů Staňkových. Pravidelně svými obrazy přispívá neziskovým organizacím na dobročinné účely. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Česku, na Slovensku, v USA a v Německu.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Kašpárek v meziplanetárním prostoru
Neodeslané dopisy
Delfíní pólo
Vodnické počítadlo
Na jedné vlně
Veselý život na Titaniku
Motýlí brainstorming
Nejlepší nápad, s.r.o.
Lineární zpomalovač festivalového času
Dobře zapíchnutá pyramida
Balónoloď nad městem
Roztančený festivalový kafemlýnek
Monolog