Miloš Chromek

Miloš Chromek malíř, grafik, hudebník. Narozen v roce 1964 v Brně. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Vystavuje od roku 1988. Nejprve se zabýval olejomalbou s prvky magického realismu a volnou i užitou grafikou. Postupným experimentováním s technikami a materiály se „promaloval“ až k téměř monochromatické tvorbě. Připravil přes dvě desítky samostatných výstav a zúčastňuje se mnoha skupinových. Na svých vernisážích si zpravidla zajišťuje hudební program hrou na kytaru nebo heligonku. Je členem Unie výtvarných umělců a členem volného sdružení výtvarníků kolem ateliéru Labyrint manželů Staňkových. Pravidelně svými obrazy přispívá neziskovým organizacím na dobročinné účely. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Česku, na Slovensku, v USA a v Německu.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Kašpárek v meziplanetárním prostoru
Neodeslané dopisy
Delfíní pólo
Vodnické počítadlo
Na jedné vlně
Veselý život na Titaniku
Motýlí brainstorming
Nejlepší nápad, s.r.o.
Lineární zpomalovač festivalového času
Dobře zapíchnutá pyramida
Balónoloď nad městem