Michaela Lesařová - Roubíčková

Michaela Lesařová-Roubíčková se narodila 19. 4. 1949 v Praze, kde žije a pracuje. Je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze v roce 1973 v ateliéru prof. Karla Svolinského a prof. Zdeňka Sklenáře. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje volné a užité grafice, ilustraci, kresbě, malbě, tkaní i trojrozměrným objektům z různých materiálů. Navrhla a zhotovila scénu pro pražské divadlo poezie Viola. Jako grafička zakládá svou tvorbu na vhodně se doplňujícím spojení umělce a řemeslníka v jedné osobě, v souladu s pradávným významem pojmu "umělec": práce pro ni nekončí zhotovením matrice tisku, ale vše si ručně tiskne sama. Spojením suché jehly se střiháním, řezáním, pilováním či perforováním plechu, zatíraného různými způsoby ve fázi tisku v kombinaci se slepotiskem či monotypem Michaela Lesařová-Roubíčková dociluje toho, že každý tisk je autorským originálem. Řadou barevných a strukturních efektů tak dotváří konečný grafický list i v samotném procesu tisku. Rovněž experimentuje i v netradičním přístupu k tvorbě vetší grafiky, která mnohdy vzniká soutiskem několika destiček na jeden větší formát, přičemž destičky jsou seřazeny tak, aby tvořily co nejpůsobivější barevnou a tvarovou kompozici. Autorka miluje barvy a umí s nimi pracovat. Její grafické listy odpovídají všem základním klasickým nárokům. Dodržují požadavek reprodukovatelnosti, avšak zároveň k němu přidávají rys unikátnosti, solitéru, který se nedá strojově zopakovat. Michaela Lesařová-Roubíčková uspořádala na sto samostatných výstav, zúčastnila se řady kolektivních výstav a mezinárodních soutěží, kde získala i několik ocenění. Svými díly je zastoupena ve státních i soukromých sbírkách prestižních galeriích doma i v zahraničí.

Zdroj: www.knizecidvur.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Barevný film
Objects trouvees
Šperkovnice
Theatrum mundi
Šachy
Zub času
Sen
Don´t Be Silly
Sisyfova práce
Koncert pro křídlo
Krajina
Krajina dětství
Tak povídej...
STAR WARS - STAR PEACE
Když se zavírají jedny dveře, už se otevírají další
Labutí jezero
Zahrádka kouzelníka