Michaela Kuklíková

Malířka Michaela Kuklíková, narozená 20. 7. 1954 v Praze, studovala Střední výtvarnou školu Václava Hollara a absolvovala na ČVUT-fakultu architektury. Ve své tvorbě se převážně věnuje olejomalbě. Představuje nám zde své lyricky laděné krajiny, které strukturálně dotváří plastickým reliéfem. O její tvůrčí invenci svědčí mnoho autorských výstav doma i v Evropě.

Zdroj: www.kuklik.com
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Krajina
Jarní krajina
Bílá krajina
Jarní nálada
První slunečný den
Střípky z krajiny
Dvojice
Maják
Podzimní pohlednice
Finsko 2009
Island - ústí řeky Maikar
Mořský svět namalováno s vnučkou (Terezie Balkovská)