Marie Plotěná

Marie Plotěná je malířka, karikaturistka a ilustrátorka .
Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně
a Pedagogickou fakultu Masarykovy university. Zabývá se malbou, kresbou, kresleným humorem, ilustrací i užitým uměním. Je členkou Sdružení Q, Sdružení Bienále Brno, Mezinárodní organizace grafiků a designerů Icograda, Federace evropských karikaturistů a do roku 2014 byla i členkou České unie karikaturistů.
Významnou oblastí její tvorby jsou drásané pastely vznikající její vlastní unikátní technikou.
Kreslený humor Marie Plotěné byl publikován od osmdesátých let v mnohém domácím i zahraničním tisku. Spolu s drásanými pastely se stal součástí sbírek některých zahraničních muzeí a majetkem mnoha soukromých sběratelů.
V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadů, od devadesátých let rozšířených i o netradičně traktované biblické náměty.
Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav jak samostatných, tak i skupinových. Často byla konfrontovánas díly našich i zahraničních umělců, zejména autorů kresleného humoru.
Autorka vystavovala téměř ve všech zemích Evropy, a mnoha zemích Asie a Ameriky. Účastnila se i řady mezinárodních malířských sympozií.Za svou tvorbu získala 28 ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a třináct v zahraničí.
Žije a pracuje v Brně.

weby:
http://marie.plotena.cz
http://www.cartoongallery.eu/galeria/ceska-republika/marie-plotena/
www.cartoongallery.eu/archiv/vystavy/6
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Krajina modrých hořců
Japonečka
Vůně
Hvězdné chvíle
Břízky
Korálky
Zlaté časy
Černobílý dialog
Výhledy do světla
Krůpěje
Hlavolamy
Čelení sněhovým závějím
Květy ve sněhu