Marian Volráb

Marian Volráb (* 30. srpna 1961, Příbram) je český sklářský výtvarník, malíř a pedagog. V letech 1978 - 1982 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Kamenický Šenov (prof. Josef Kochrda), 1982 - 1988 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliéry skla prof. Stanislava Libenského, Jaroslava Svobody. V období 1990 – 2008 působil jako odborný asistent v ateliéru skla prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Je členem skupiny Rubikon od r. 2008.
Marián Volráb náleží mezi výrazné autorské osobnosti dnešní střední generace, jejichž sklářská tvorba je úzce provázaná s paralelní tvorbou malířskou. Tento vzájemný vztah má mnoho různých podob. V případě Mariana Volrába se jedná o spřízněnost dvou vzájemně se vyvažujících poloh, které by bylo možné obrazně charakterizovat jako „temnota ve skle – světlo v obrazech“.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Ve vlnách