Maria Sixtová

Studentka Ateliéru designu skla ve Zlíně u prof. Petra Stanického M.F.A., pro kterou je typické, v její tvorbě, propojení dvou uměleckých oborů a to ilustrace a skla. Hravost je pro ni i jako ilustrátorku velmi důležitá. Odrazovým můstkem pro ni bylo studium Ilustrace v Brně, kde si uvědomila, že by ráda posunula svoji tvorbu dál.
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Na cestě