Luděk Pavézka

LUDĚK PAVÉZKA je akademický sochař, designer a galerista.Narodil se v roce 1949 v Bruntále. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, katedru designu v Gottwaldově / Zlín / u profesora Zdeňka Kováře a profesora Františka Crháka. Od roku 1981 pracoval „na volné noze“, jako externí designer ve firmách po celém Československu. Po roce 1989 byl spolumajitelem reklamní společnosti až do roku 2003.
Od roku 2006 se začal více věnovat „volné umělecké tvorbě“. Vytváří modelované reliéfy, seká, brousí a ryje do dřeva / hlavně do překližky /, vytváří drobné dřevěné plastiky a užitkové předměty / npř. mísy /a také kreslí. Námětově v jeho tvorbě převládají dívčí a ženské akty.
Jeho díla jsou zastoupena a nabídnuta k prodeji v předních prodejních galeriích v Česku a na Slovensku. Má za sebou desítky autorských výstav.
Pro Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně od roku 2016 vytváří umělecky ztvárněné filmové klapky, které se draží a tímto způsobem podporuje mladé filmaře.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Při úplňku
Když odchází noc
Růženka
Čekání na prince
Kouzelný zvoneček
Zlatovláska
V polštářích pod hvězdami
Dětská hra
Každý má svoji hvězdu