Libuše Matulová

Malířka narozená v roce 1955, žije a tvoří v obci Přílepy na Holešovsku a úpatí Hostýnských vrchů. Věnuje se převážně olejomalbě krajin a květinových zátiší. Největší inspiraci nalézá v přírodě, v jejích náladách a proměnách, v nekonečné hře světla a stínů, v denních zázracích života. Autorka uskutečnila řadu kolektivních a samostatných výstav po celé ČR.

Zdroj: www.galeriepodzamkem.cz
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
...kde ticho dává křídla snům...
Hodina drozdích písní
...i ta nejtemnější končí svítáním...
Chvíle pro novou naději
...chvíle k nadechnutí...
...krajinou jitřních písní...
...chvíle pro pohádku...
Katedrálou tichých odpovědí
Napiš mi básničku o hanami...
...Chvíle pro píseň a naději...
...chvíle pro něžná vzpomínání...
Obejmi nové sny, nové naděje
...tam, kde ticho dává křídla snům II.
...v tom tichu zanechávám své stíny a navrátím se s duší omytou...
V krajině dávných vzpomínek
Kontemplace
Tichá píseň nového dne
...klapka plná tiché naděje...
... o touhách nových svítání...