Ladislav Hodný

Ladislav Hodný se narodil 14. 2. 1943 v Týně nad Vltavou. U otce Ladislava Hodného, slavného knihvazače, se vyučil knihařem. Absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a Uměleckoprůmyslovou školu v Brně škole u Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše (1961-65). Celý život se profesionálně věnoval knižní vazbě, řemeslo ale už předal svému synovi Ladislavovi. Knihařinu v druhé polovině 90. let vyučoval jako vedoucí Ateliéru knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.
Je členem Asociace jihočeských výtvarníků, Book Art Center New York, Designer Book Binders Londýn, skupiny Die Neuen Milben a Jednoty umělců výtvarných v Praze. Obdržel ocenění a čestná uznání v soutěžích jako Trienále umělecké knižní vazby, Nejkrásnější kniha roku apod.
Autor se řadu let věnuje také malbě. Inklinoval k ní již od mládí, ale doma v tomto směřování nenašel podporu. Malířsky se „rozmáchl“ až o mnoho let později. Právě malba mu přinesla to, co mu knihařina odpírala: volnost a svobodu oproti řádu, velký formát oproti drobné knize, uvolněný rukopis oproti přesnosti, barevnost oproti ukázněnosti.

Zdroj: www.kulturatyn.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Zelená snová krajina
Variace snů
Pohádka o povodni
Štěstí
Sen
Kniha
Skryté noty
Nevinná barevnost
Bez názvu
Pohádka o věži
Maxi pes Fík v Africe
Vzpomínka
Zlatá krajina