Kristýna Adámek Mlynaříková

Narodila se 4.1.1985 v Praze. Svoji uměleckou kariéru odstartovala na kurzu kreslení paní Vlasty Wasylukové, díky jejíž průpravě pokračovala dále na SUPŠ v Praze, obor Tvorba hraček a dekorativních předmětů. Poté studovala VOŠ Filmovou ve Zlíně, obor Výtvarné zpracování animovaného filmu, kterou absolvovala krátkým, ale výstižným kresleným filmem Ája to chytla.
V současnosti pracuje a spolupracuje na dekoracích pro putovní výstavu Imaginárium divadla bří. Formanů a jejich přátel.
Jako ilustrátorka dlouhodobě spolupracuje s Katedrou filosofie a dějin přírodních věd na PřF UK Praha.
Žije společně se svým manželem, dvěma psy a několika rostlinami v Praze 4 - Braníku.

Zdroj: http://kristyna-mlynarikova.eu/
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Strážce lesa
Zimní noc
Hořící prales
Zatoulané koťátko
Jelen ve křoví
U Potoka