Karel Musil

Karel Musil se narodil 13. ledna 1982 v Liberci. Grafice se věnuje od základní školy, kde získal přístup ke školní satinýrce (hlubokotiskový lis). Pod vedením učitelky Hany Maruškové vznikaly jeho první grafické listy technikou suché jehly. Za studií na střední škole ho objevil Mgr. Ladislav Dvořák, který ho doporučil Slavomíru Solařovi, pro kterého zhotovil svá první exlibris. Již v roce 2005 obdržel ve studentské kategorii první cenu na XI. trienále českého exlibris v Chrudimi. V té době se také stává členem Spolku sběratelů a přátel exlibris. Vyšší vzdělání získal na Jihočeské univerzitě, kde studoval Pedagogickou fakultu obor Učitelství pro základní umělecké školy. Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav, např. v Praze - Novoměstské radnici, Špálově galerii, Galerii 9, Chodovské tvrzi; dále v Solnici České Budějovice, Jičínské knihovně, Jihočeském divadle, Novém Jimramově a v Brně v Divadle Bolka Polívky.
Ve své tvorbě se věnuje grafice, kresbě, malbě, drobné plastice a exlibris. Tematicky je zaměřen zejména na figurální tvorbu. Vypracoval si osobitý styl, vyznačující se jemnou až precizní kresbou, která v grafice vyústila do jeho oblíbené techniky - suché jehly, doplněné v poslední době o zásahy (zdrsňování) ruletou. Jeho grafiky působí vzdušným, lehkým dojmem v protikladu k závažnosti zobrazovaných témat. Věnuje pozornost klasickým problémům vztahů mezi muži a ženami se zjevným důrazem na sexualitu. Trochu překvapující v jeho věku jsou témata jeho grafik, která si kladou otázku o další existenci lidstva a vztahu lidí k přírodě. Lidské postavy využívá k symbolickému vyjádření svých myšlenek, které jsou odrazem jeho současného života a tušené budoucnosti. Výsledkem dosavadní činnosti Karla Musila na nelehkém poli tvorby exlibris je několik desítek exlibris pro české a zahraniční sběratele, pravidelná účast na přehlídkách tvorby exlibris v Hradci Králové a zvyšující se zájem sběratelů o jeho tvorbu. Mimo exlibris tvoří Karel Musil rovněž volnou grafiku, kde se necítí svázaný požadavky sběratelů a může svobodně vyjádřit své myšlenky. Autentičnost jeho grafických prací je potvrzena i tím, že tisk grafik provádí sám. Lze si jen přát, aby se jeho zřejmý talent i nadále rozvíjel a aby jeho práce zaujaly další zájemce o exlibris a volnou grafiku.
V současné době působí Karel Musil jako učitel výtvarné výchovy na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce.

Zdroj: www.magic-exlibris.webgarden.cz
www.facebook.com/karelmusilartist/
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Rudlof II. (Rudolfínská variace)