Kamil Mikel

Kamil Mikel je výtvarník narozený v roce 1964 ve Zlíně. Autor vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze. Setkání s Daliborem Chatrným, který v posledních ročnících Mikelova studia vedl ateliér grafiky, bylo zásadní pro jeho budoucí směřování k autonomním grafickým a záhy i malířským skladbám. Mikelova díla, založená na užití geometrických tvarů, v základu bodu a čáry, jsou motivována snahou o vyjádření obecných principů přírody. Jim je již v řecké filozofii přisouzena povaha ideálního a na smyslovém světě nezávislého a proto jednoduchého. Tato obsahová „jednoduchost“, však skýtá řadu způsobů vyjádření, neboť nejde jen o zobrazení elementů, ale především o vztahy mezi nimi. Zde se také v rovině obrazu vyčerpávají pravidla geometrie a otevírá se prostor pro tvoření.

Zdroj: www.galeriezlin.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Krystal
Miracle