Jitka Brůnová Lachmann

Jitka Brůnová – Lachman je matematička – fyzička, výtvarnice a básnířka narozená v roce 1944 v Prostějově. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je členkou Jednoty českých matematiků a fyziků, mnoho let pracovala v ÚV JČMF. Svá díla pravidelně vystavuje na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí. Její obrazy byly zařazeny do knihy SPIE (mezinárodní společnost pro optiku) v USA. Vytváří obrazy pro nositele Nobelovy ceny a spolupracuje s významnými vědci a umělci na celém světě. Vystavovala mimo jiný v Paříži, New Yorku, Sydney, Uppsale, Moskva, atd.
Zobrazit více

Všechny autorčiny klapky
Márrinnka - Světýlko dětství - Maminky tvář, sluníčka zář, láska...
Zrození světla
Světlo stromů
Foton - částice světla
Velký třesk Stephena Hawkinga
Zamrzlé vakuum