Jiří Vavřina

Malíř a grafik Jiří Vavřina se narodil 4. listopadu 1944 v Pardubicích. Studoval na prestižní brněnské Škole uměleckých řemesel v letech 1961-1965 (dnes Škola umění, designu a restaurování. V jeho precizně provedených malbách má hlavní roli figura, situovaná namnoze do imaginárních prostředí plného tajemnosti a kouzla. Tyto práce obzvláštňuje kresebná zdatnost, apriorní smysl pro detail a vytříbená technika olejomalby. V bohaté tématice dominuje několik námětových druhů – pouťoví kejklíři, postavy z „Commedia dell arte“ a světa divadla, ženy období secese, pestré efektní masky benátských karnevalů, létající koráby či vznešené dámy a jejich šlechtičtí kavalíři z „high society“ doby barokní. Nyní se autor ponořil hluboko do prodávaných časů, kde ho inspirují biblické osobnosti a výjevy Starého zákona – Rajská zahrada, Zkáza Sodomy, Putifarka svádí Davida, Zlatý býček, David a Goliáš, Královna ze Sáby před Šalamounem, Jonáš v tlamě velryby ad. Jiří Vavřina je členem Unie výtvarných umělců v Hradci Králové. Za 40 let výtvarné činnosti uspořádal více než 90 výstav. Pravidelně se zúčastňuje kolektivních výstav, salonů a charitativních akcí.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Satyr
Dáma s růží
Kouzelné zrcadlo
Mladý námořník
Oberon
Femme Fatale
Lyrická dívka
Pocta Alfredu Hitchcockovi
Horor I.
David a Goliáš
Velká hvězda
Dáma s růží
Kočičí princezna
Modrý tanečník
Vzhůru za pokladem
Nespokojený kouzelník
Malý kentaur pro štěstí
Kouzelné zrcadlo
Velká ryba a Jonáš
Kočičí hrádek
Růže pro štěstí
Kartářka
Fortuna
Fenix se probouzí
Zlatovláska