Jiří Váp

Akademický sochař, malíř a pedagog Jiří Váp se narodil 2.5.1965 ve Zlíně. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti (v letech 1980 – 1984) a poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze na ateliéru keramiky a porcelánu pod vedením prof. Eckerta a Dobiáše (1984 – 1990). Od roku 2000 umělec vystavoval v tuzemsku a na Slovensku na bezmála devadesáti výstavách. Osobitá tvorba tohoto zlínského autora je patrná v ilustrativnosti jeho kreseb se zastoupenou něhou přednesu, ikonografií a důrazem na figurální vztahy. Z Vápových obrazů vystupují nápadné oči takříkajíc andělských protagonistek s výraznou stylizací.

Zdroj: www.dioart.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Veselí bratři
Konrád II. Otto Markrabě moravský
Skřítek Dunhill
Nádraží
Šviháci fy. Olla gum Vienne
Mauthnerova semena
Hašlerky
Dobré ráno paní Jahodová
Šťáva z růžové zahrady
Kočička z ostrova Dr. Moreaua
Bez názvu
Ať žije český film
Pohoda - Bábovka
Muška před nocí svatojánskou
Motýlek Vám neuletí jedině pod krkem
Z jedné strany Jirka, z druhé strany Jan. Aneb škola střihu
Výlet
Kominíček malá
Osvícena filmem
Zpátky do hnízda
Výlet s rybou barev
Vodnice Vilma a sumeček Vojtíšek
Česká futůr-áma
Farářův agent reklamní
Majetek firmy Kunerolwerke AG Wien