Jiří Studenský

Výtvarník Jiří Studenský se narodil v roce 1954 v Olomouci, kde také po celou dobu žije a tvoří. Vlastní tvorbě se začal plně věnovat v roce 1985, kdy se stal umělcem na volné noze. V počátcích byly jeho doménou šperky z kůže a dřeva. Postupem času si začal osvojovat i další techniky. Nyní se věnuje především olejomalbám, malování na sklo a technice Tiffany v různých podobách. Tyto hlavní směry doplňuje a prokládá tvorbou šperků z různých materiálů, malováním na textil, výrobou dekoračních předmětů a dalšími rozličnými zajímavými činnostmi, jako je například malování klapky pro Zlín Film Festival.
Po prvních úspěších, které přišly na domácí scéně, se dostavily i úspěchy v zahraničí. Díla Jiřího Studenského můžeme najít ve sbírkách známých osobností, v reprezentativních prostorách státních i soukromých subjektů nebo na veřejných prostranstvích a to jak v České republice, tak i například v Rakousku, Německu, USA, Kuvajtu, Itálii a dálších zemích.
Svůj um a zručnost neuplatňuje pouze při malování, ale i při jiných činnostech. Zde je vhodné zmínit například pomoc při restaurátorských pracích známých objektů, jako byla oprava okenních vitráží v kostele sv. Václava v Olomouci nebo v kostele v obci Hora sv. Kateřiny. Je také výtvarným a technickým autorem zvonkohry v Brodku u Přerova, která je druhá největší v Evropě.
Nejlépe a nejvíce informací o autorovi a jeho tvorbě zjistíte především od něj samotného a při pohledu na jeho díla, která jsou v současnosti vystavena například v galeriích v Praze, Hradci Králové, Olomouci, Karlových Varech, Přerově, Luhačovicích, Litomyšli a dalších městech.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Hlubina
Tady žijí lidé táto?
Anděl páně
Svět je divadlo plný šašků
Vše máš ve svých rukou
Sám pod hvězdami
Šašek odešel do světa
Šašek je doma
Taky budu létat
Lodičkovník