Jiří Jaromír Kubát

Jiří Jaromír Kubát, narozený 22. 2. 1945, se vyučil v Motorletu soustružníkem, maturitu složil při zaměstnání. Navštěvoval řadu škol a kursů v oborech fotografie, dějiny umění a estetika. Pracoval na různých vývojových pracovištích jako mechanik-technik.
Nyní pracuje v oddělení geotermiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Od mládí fotografuje, nyní se zabývá především leteckou fotografií. Asambláže začal vytvářet v 70. letech. Jeho pracovní postup lze charakterizovat jako asambláž, což je v umění technika uplatňující v trojrozměrném díle montážní princip. Vyvinula se z plošné koláže tím, že do obrazu začlenila trojrozměrné předměty. Montáží jsou integrovány do celku nejrozličnější materiály, nalezené i vytvořené objekty, technicky jsou spojovány svářením, montováním, sesazováním, lepením, šroubováním, sbíjením apod. Obraz se narozdíl od koláže prostorově rozvinul, ale stále ještě zůstává připoután k ploše a zachovává si reliéfní povahu. Postup montáže použil mimo jiné kubismus, surrealismus, dadaismus, konstruktivismus a další umělecké proudy druhé poloviny 20. století. K prostorovému uvolnění dochází až na technikou akumulace, což je metoda, kterou J. J. Kubát ve své tvorbě rovněž využívá. Akumulace znamená soustředění stejných nebo rozličných předmětů běžné potřeby a jejich uspořádání do reliéfů uzavřených do schránky zvýrazňující jejich novou estetickou funkci. Techniku akumulace používali často sochaři nového realismu, např. Arman, Tinguerly, Cesar, J. Chamberlain. Jiří Jaromír Kubát oba postupy případ od případu kombinuje.

Zdroj: www.jjkubat.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Dva v jednom - kamera a klapka
Příště prosím opatrněji
Admira 8 E
Admira 861 Supra
Pocta Karlu Zemanovi
Spinner