Jiří Hudeček

Jiří Hudeček je malíř a pedagog narozený 30. 4. 1939 ve Zlíně. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, zaměření užitá a dekorativní malba v architektuře a propagaci, Hofman Karel. Poté vystudoval na Univerzitě Palackého v Olomouci Pedagogickou fakultu.
Jiří Hudeček žije a pracuje v Uherském Hradišti. Na výstavách prezentuje obrazy krajin s valašskými motivy, různorodá zátiší a figurální kompozice. Autor zachycuje pomíjivou atmosféru krajiny, blízká jsou mu zákoutí lesů, meandry řek či nostalgicky otevřené krajiny. Se stejným zádumčivým pohledem se zaměřuje na zákoutí starých dvorků, s nostalgickým pohledem ukazuje zájemcům o jeho obrazy mizející svět svého dětství. Je malířem nálady i realistou s hlubokým lidským cítěním.

Zdroj: http://abart-full.artarchiv.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Divadýlko
Zátiší s hračkami
Vzpoura hraček
Malé umělkyně