Jiří Holub

Řezbář a výtvarník Jiří Holub se narodil se 10. 6. 1951 ve Vsetíně. Do roku 1955 žil v Lazech u Valašského Meziříčí, potom v Otrokovicích. Je vyučen provozním elektromontérem. Maturoval na SPŠ strojní ve Zlíně, obor stroje a přístroje v elektrotechnice. V roce 1985 dokončil tříletý Institut výtvarné fotografie u prof. Birguse. Pracoval v otrokovickém Svitu jako vedoucí výtvarník v oddělení propagace. Po revoluci v roce 1992 se stal spoluzakladatelem tiskárny Hartpress, odkud odešel v roce 2004 a od té doby se plně řezbářské práci. S řezbařinou začal v roce 1977 a s výjimkou let 1992–2004, kdy byl zcela zaneprázdněn podnikáním v polygrafii.
Ve své tvorbě propojuje řezbářské řemeslo s dekorativními prvky s přírodními motivy. Nejčastěji používá materiál jako je lípa, dub, jasan, javor, ale i topol, jilm, modřín a okrajově i další druhy dřeva. Při povrchové úpravě aplikuji výraznou barevnou patinu.
V současné době spolupracuje s dalšími řemeslníky – kovářem a vitrážistou. V minulých letech se zúčastnil řady jak klubových, tak i samostatných výstav na Moravě. Jeho práce jsou i v soukromých sbírkách v Německu a Kanadě. Spolu se svými kolegy výtvarníky založil na podzim roku 2011 Občanské sdružení Rozumění (dnes Spolek Rozumění), který sdružuje dvacítku otrokovických výtvarníků různých oborů. Podílí se na organizaci již tradičního Otrokovického salónu, sochařských sympozií, organizování výstav v nově otevřené Městské galerii v Otrokovicích a na dalších výtvarných aktivitách.

Zdroj: www.jiriholub.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Okno stromu