Jaroslav Svoboda

Jaroslav Svoboda se narodil 5. 8. 1955 v Praze, akademický malíř a úspěšný scénograf, je již dlouhou dobu zkušeným a vynalézavým výtvarným autorem celé řady uměleckých počinů.
V letech 1975 - 1978 vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou a poté v letech 1978 - 1984 Akademii výtvarných umění v Praze.
V minulosti se výrazněji zabýval akvarelovou krajinomalbou, ze které postupně přešel k hledání smyslu tvorby ve velkoplošných malbách poetických abstraktních kompozic, jež jsou zcela zásadní myšlenkou jeho uměleckém projevu. Ač abstraktní umění není nositelem myšlenky, nýbrž spíše pocitu a momentální nálady, Jaroslav Svoboda sblížil tyto dvě neslučitelné veličiny do jedinečného nedílného celku.
V nemalé míře se zároveň věnuje tvorbě kreseb a grafik se zaměřením na akt. Díky cílevědomému hledání osobitého výrazového prostředku se mu vedle techniky grafitové kresby povedlo nalézt zcela ojedinělý způsob ztvárnění v grafické technice serigrafii. Výslednicí jeho snah se stal čistě pozitivní výsledek - vytvoření jemné linky a křehkých valérů charakteristických pro kresbu štětcem.
Kresby a grafiky Jaroslava Svobody napovídají o autorově snaze vyjádřit bleskovou myšlenku - okamžitý radostný zážitek z poznání krásy ženské nahoty. Autor používá často energické - až gestické - tahy. Někdy je zobrazeno pouhé naznačení či hlavní obrys odhaleného těla.
Jeho Díla jsou součástí mnoha soukromých sbírek doma i v zahraničí.

Zdroj: http://akt-art.eu
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Filmová múza