Jaroslav Minář

Jaroslav Minář, narozený v roce 1946 v Postřelmově, je grafik, malíř, sochař, člen Unie výtvarných umělců ČR (Olomoucko). Po absolvování gymnázia v Zábřehu zaměstnán u ČSD a od roku 1983 v n. p. PRAMET Šumperk jako výtvarník. V roce 2002 přechází na svobodné povolání, ve kterém se zaměřuje na volnou a užitou grafiku, malbu a plastiku. Těžištěm jeho tvorby je užitá grafika, hlavně pak EX LIBRIS. V malbě, stejně jako v grafice, je jeho vesměs figurativní projev stylizován často v surrealistickém až expresivním ztvárnění. Zpracovává převážně symbolická a poetická témata. V sochařském díle se věnuje jak monumentální dřevěné skulptuře, tak drobné plastice v různém materiálu.
34 samostatných výstav.Od roku 1997 každoroční účast na domácích i zahraničních výstavách a přehlídkách EXLIBRIS.Od roku 2005 každoroční účast na dřevosochařských sympoziích.
Od roku 2010 každoroční účast na Zlín Film Festivalu (Filmové klapky).
Jaroslav Minář zemřel v roce 2020.
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Neklapejte - brnkejte
"...a pohádky je konec".
Splním ti jedno přání, ale 3x!
Rozladěná klapka
Klapne to? (Pokus o dialog)
V třinácté komnatě
Moje múza má pod kloboukem
Do pohádky s princeznou ze zámku
Růžový sen
Duet o cestách