Jaroslav Škarohlíd

Jaroslav Škarohlíd je malíř, ilustrátor a grafik narozený 24. 1. 1925 Brně. Žije a tvoří v Brně. Vystudoval Školu uměleckých řemesel, Brno (profesor Emanuel Hrbek, František Kalivoda, František Václav Süsser), Vysokou školu umělecko-průmyslovou, Praha (profesor Karel Svolinský, František Tichý) a Masarykovu univerzitu, Brno (Pedagogická fakulta výtvarná výchova - profesor Vincenc Makovský, Eduard Milén, Bohumil Stanislav Urban).

Zdroj: http://abart-full.artarchiv.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Vzkazy
Modrý sen
Potopená Atlantída
Krajiny pana Ernsta
Krajina ticha
Tři
Podzimní zahrady
Krajina padlých Ikarů
Podzimní zahrada
Podzimní zahrada
Podzimní zahrada
Podzimní zahrada