Jan Pospíšil

Jan Pospíšil je malíř, pedagog a výtvarník narozený 9. 1. 1952 v Dolních Bojanovicích (Hodonín). V letech 1970 – 1974 vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, (kamenosochařství) a poté v letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění, Praha, Souček Karel. Pro Jana Pospíšila je charakteristická nespoutaná tvůrčí energie i lidská osobnost, což se promítá do jeho obrazů. Jan Pospíšil ve své tvorbě čerpá podněty z umístění člověka ve společnosti, ve vesmíru a ve světě. Už ve své rané tvorbě se odklonil od popisného realismu a tíhl k abstrahované, gestické a energické malbě.

Zdroj: https://slovacky.denik.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Soukromý balet
Soukromý balet II.