Ivan Polcar

Malíř a grafik Ivan Polcar se narodil 14. 8. 1946 v Brně. V tomto městě také vystudoval grafiku na SUPŠ. Grafikou i malbou se zabývá dodnes. Při pohledu na obrazy Ivana Polcara napadají dvě věci - vytváří autor nadčasové poselství vzdáleným světům nebo tlumočí poselství pro nás pozemšťany? Jeho obrazy i grafické listy jsou prolínáním struktur a obrazů s tajemným vnitřním světlem pokryté množstvím znaků, barevných bodů, symbolů ve vzájemné harmonické shodě umocněné případnou možností mimosmyslového vnímání. Autor nedává názvy jednotlivým obrazům, ale vytváří cykly - "Otisky z cest", "Vzkazy".

Zdroj: www.dioart.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Ostrov
Místo setkání
Dům u moře
Vzkazy
z cyklu - Vzkazy
Vzkazy
Klapka po sedmé
Vzkazy
Vzkazy
Loď
Vzkazy
Vznikání
Vzkazy
Vzkazy