Ilja Hartinger

Akademický malíř a grafik Jiljí Hartinger je v literatuře, v katalozích a recenzích výstav uváděn také jako Ilja Hartinger. Tak je znám mezi svými přáteli a spoluobčany. Narodil se 20. srpna 1935 v tehdejším Novém Hrozenkově - Karolinině Huti, nynější Karolince. Pochází ze sklářské rodiny. V letech 1952 - 1957 studoval na Střední umělecko průmyslové škole v Brně a poté v letech 1957 - 1963 na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, v ateliéru malby a grafiky profesora Antonína Strnadela. Ten měl zásadní vliv na kultivaci jeho hlubokého a emocionálně podloženého vztahu k rodnému kraji, a to v kontextu moderní malby a grafiky, v němž mají významné místo také malíři Valašska - Alois Schneiderka, Jan Kobzáň, František Podešva a Karel Hofman. Po ukončení studia na vysoké škole se Ilja Hartinger vrací do rodné Karolinky. Intenzívně se věnuje výtvarné práci, kterou zakládá na široké škále výtvarných technik - maluje olejem i akvarelem, nejčastěji v kombinaci s kvaší a pastelem, zabývá se volnou a užitou grafikou, zvláště linorytem, vytváří artprotisy, získává první úkoly pro architekturu, vznikají jeho monumentální vitráže technikou leptaného a pískovaného skla, později klasické mozaiky. Do podvědomí zájemců a milovníků umění se zapisuje především jako krajinář. V jeho interpretaci má ktajina Valašska neobyčejně sugestivní a poetické kouzlo. V 60. a 70. letech ilustroval knihy F. Zadrobílka, F. Horečky, F. Čečetky a P. Křenka. Na konci 80. let zredukoval svůj zájem o malbu. Koncentrace na tento výtvarný žánr výrazně obohatila jeho výraz o novou polohu, především rozsáhlé panoramatické pohledy na velká města a v současné době o zcela nově chápané tradice Valašska. Výsledkem jsou obrazy zdůrazňující meditativní rozměr a abstrakci. Ilja Hartinger uspořádal desítky samostatných výstav u nás i v zahraničí, zvláště v Německu a USA, účastnil se řady výstav kolektivních. Tradičně vystavuje především ve Vsetíně, v Okresním vlastivědném muzeu a v galerii " V poschodí ", dále pak v Brně, Ostravě, Luhačovicých a v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích. V architektuře realizoval na 60 významných velkých děl, především skleněných vitráží. Pozoruhodná malířova aktivita ve společenském a kulturním dění rodného města Karolinky, kde žije a pracuje. Pro novou radnici vytvořil rozsáhlou vitráž " Píseň rodného kraje ", gobelíny a akvarely, je autorem symbolů města Karolinky a zpracoval řadu scénických návrhů pro místní ochotnický divadelní soubor. Jeho galerie ve středu města je otevřena nejen pro přátele a známé, ale pro všechny zájemce o výtvarné umění. Ilja Hartinger procestoval takřka všechny země Evropy, vlastní díla konfrontuje s významnými díly ve známých evropských galeriích a tato koncentrace na široký výtvarný kontext mu umožňuje obohacovat uměleckou práci o nové, aktuální a působivé výtvarné prvky.

Zdroj: www.arthartinger.cz
Zobrazit více

Všechny autorovy klapky
Přístavní město
Večer nad přístavním městem
Hudba přístavního města
Večer nad přístavem
Světla katedrál
Přístavní město
Přístavní město
Večer nad městem
Ráno nad městem
Město katedrál
Město
Město v slunci
Město
Slunce nad městem
Bílá katedrála
Město v slunci
Město
Světla katedrál
Město
Město
Město
Město katedrál